Scania. Södertälje
Installation av transformatorstation av Holtab
Radisson. Frösundavik
Installation av reservkraft på Radisson Royal Blue Park Hotel. Frösundavik Stockholm